Logotype UELogotype UE

KONTAKT

Pezal Sp. z o.o.
ul. Benzynowa 50
83-021 Przejazdowo
+48 534 505 601
+48 502 081 755
+48 58 305 87 02
PN - PT  8:00 - 16:30

info@pezal.com

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe nr 1/PEZAL/2020


Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym nr 1/PEZAL/2020 na wykonanie prac budowlanych dla projektu pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie”.

W załączeniu poniżej znajdują się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, zawierające wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, sposobie i terminie składania ofert itp.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, wyjaśnień i dodatkowych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00. Kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: info@pezal.com lub pod nr telefonu: +48 733 488 288.


Zapytanie ofertowe 1.PEZAL.2020Załącznik nr 1 - PDFZałącznik nr 1 - WordZałącznik nr 2 - PDFZałącznik nr 2 - WordZałącznik nr 3 - PDFZakończenie przyjmowania ofert dla Zapytania ofertowego nr 1/PEZAL/2020

Informujemy, iż w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 10:00 (zgodnie z zapisami regulaminowymi pkt.VIII) zakończyliśmy przyjmowanie ofert dla zapytania ofertowego nr 1/PEZAL/2020. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami przedstawimy komunikat o zamknięciu postępowania i poinformujemy o jego wynikach.Zawiadomienie o wyborze oferty dla Zapytania ofertowego nr 1/PEZAL/2020

Dnia 03.08.2020 r. w siedzibie firmy PEZAL Sp. z o.o. w Gdańsku (80-719) przy ul. Litewskiej 8, odbyło się spotkanie dotyczące wyboru wykonawcy usług budowlanych w ramach projektu „Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie”, nr POIR.02.03.02-14-0032/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 3 powołanej ustawy.

W poniższym załączniku znajduje się Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zapytania ofertowego nr 1/PEZAL/2020


Zawiadomienie o wyborze oferty dla Zapytania ofertowego nr 1/PEZAL/2020