Logotype UELogotype UE

JEDNOKIERUNKOWE

Waga robocza
Częstotliwość uderzeń / drgań
Siła odśrodkowa
Wydajność maksymalna